Island Style – ‘Oiwi E | Song Across Hawai’i | Playing For Change Collaboration

Island Style – ‘Oiwi E | Song Across Hawai’i | Playing For Change Collaboration


On the island we do it island style From the mountain to the ocean from the windward to the leeward side On the island, we do it island style From the mountain to the ocean from the windward to the leeward side Mama’s in the kitchen cooking dinner real nice.
Beef stew on the stove, lomi salmon with the ice We eat and drink and we sing all day
Kanikapila in the old Hawaiian way On the island, we do it island style From the mountain to the ocean from the windward to the leeward side. From the island, we do it island style From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side. We go grandma’s house on the weekend clean yard
If we no go, grandma gotta work hard You know my grandma, she like the poi real sour
I love my grandma every minute, every hour From the island, we do it island style From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side From the island, we do it island style From the mountain to the ocean, from the windward to the leeward side ‘Ōiwi e (‘Ōiwi e) (E) kāhea (ana) e nā ‘iwi e Ua ‘ike mai nei (Ua ‘ike mai nei) (i) ku‘u one hānau e Eia mai la (Eia mai la) Nā kupa‘āina o Hawai‘i nei Kāko‘o mai nei (Kāko‘o mai nei) Kūpa‘a lōkahi e “E kikilo e nā iwi!” Kikilo e nā iwi, e nā mamo e Nā kini makamaka e “E kūpaʻa ke kānaka” Kūpa‘a ke kānaka hanohano ha‘aheo e Kū ke kānaka (Kūpa‘a ke kānaka) hanohano ha‘aheo e ‘Ōiwi e (‘Ōiwi e) (E) kāhea (ana) e nā ‘iwi e Ua ‘ike mai nei (Ua ‘ike mai nei) (i) ku‘u one hānau e Eia mai la (Eia mai la) Nā kupa‘āina o Hawai‘i nei Kāko‘o mai nei (Kāko‘o mai nei) Kūpa‘a lōkahi e “E kikilo e nā iwi!” Kikilo e nā iwi, e nā mamo e Nā kini makamaka e “E kūpaʻa ke kānaka” Kūpa‘a ke kānaka hanohano ha‘aheo e Kū ke kānaka (Kūpa‘a ke kānaka) hanohano ha‘aheo e E Kū ke kānaka (Kūpa‘a ke kānaka) hanohano ha‘aheo e Kahi lua kolu ha – Kia Ora Hi!

100 thoughts on “Island Style – ‘Oiwi E | Song Across Hawai’i | Playing For Change Collaboration

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *